Hình thức thanh toán

*Hình thức thanh toán:

      Mỗi đơn hàng sẽ thanh toán làm hai lần:

  • Lần 1 : Khách hàng đặt cọc 30% giá trị đơn hàng ngay khi ký Đơn đặt hàng.
  • Lần 2 : Thanh toán 70% giá trị còn lại của đơn hàng sau khi hoàn tất quá trình giao và lắp đặt tại địa chỉ khách hàng.

 

Chia sẻ:
Tin liên quan